23 Nisan 2017 Pazar

Gazneliler Hakkında Kısa Bilgi - Maddeler Halinde - Özet

Gazneli Devleti Bayrağı
Gazneli Devleti'nin kurucusu kimdir? Gazneliler nerede kuruldu? Gazneli Devleti'ne kim son verdi? Gazneliler adını nereden almıştır?

Gazneli Devleti'nin hakkında önemli bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Gazneli Devleti, 963 ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüştür. 
 • Devletin kurucusu Samanoğulları'nın Horasan Emiri Alp Tigin'dir. 
 • Kurulmadan önce Samanoğlulları Devleti'ne bağlıydı. Ancak Sebüg Tigin döneminde bağımsızlığını elde etmiştir.
 • Devlet, en parlak ve güçlü dönemi Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır. 
 • Gazneli Devleti'nin ismi kurulduğu yer olan ve Doğu Afganistan'da bulunan Gazne şehrinden gelmektedir.
 • Gazneli Mahmut, Abbasi halifesine baskı yapan Şii Büveyhoğulları ile mücadele etmiş ve Irak'ın kuzeyini ele geçirmiştir. Bu olayın ardından Abbasi halifesi tarafından kendisine "Sultan" unvanı verilmiştir. Böylece Türk tarihinde "Sultan" unvanını kullanan ilk hükümdar olmuştur. 
 • Gazneli Mahmut, İslamiyet'i yaymak için Hindistan'a toplam on yedi sefer düzenlemiştir. Bu seferlerin Hindistan'a İslamiyet'in yayılmasında büyük katkısı olmuştur. Bundan dolayı Gazneli Mahmut'a "Hindistan Fatihi" unvanı da verilmiştir. 
 • Gazneli Devleti'nin yıkılmasını etkileyen en önemli unsur çok çeşitli ırklardan meydana gelmesiydi. 
 • Sultan Mahmut'un ölümünden sonra eski gücünü kaybetmişlerdir. 
 • 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara yenildiler.
 • Gazneli Devleti'ne 1187'de Gurlular tarafından son verildi. 

22 Nisan 2017 Cumartesi

UNESCO Hakkında Kısa Bilgi


Açılımı "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü" olan UNESCO'nun kuruluş düşüncesi yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştı. Milletler Cemiyeti bünyesinde UNESCO'nun öncüsü sayılabilecek kuruluşlar mevcuttu. 

UNESCO'nun kuruluşunu sağlayan sözleşme 16 Kasım 1945 tarihinde imzalandı ve 4 Kasım 1946 tarihinde de yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralık 1946 tarihli kararıyla örgüte bağlı bir uzmanlık kuruluşu olmuştur. Türkiye, UNESCO'nun kurucuları arasında yer almıştır. UNESCO'nun merkezi Paris'tedir. 

UNESCO, kalıcı bir dünya barışına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda barış kültürünü ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder. UNESCO Sözleşmesi'nin giriş bölümünde, savaşların insanların zihinlerinde başladığından dolayı barışın egemen kılınabilmesi için öncelikle insanların zihinlerinde bunun gerçekleştirilmesi gerektiği, bunun da ancak bilim, kültür ve karşılıklı işbirliği sayesinde olabileceği belirtilmektedir. Faaliyet alanları şunlardır: Eğitim, kültür, sosyal ve beşeri bilimler, doğa bilimleri, iletişim. 

UNESCO, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, vakıf, uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapar. UNESCO'nun yönetim organı olan Genel Konferans, tüm üye devletlerin katılımıyla oluşur ve iki yılda bir toplanır. Yürütme Kurulu, örgütün programını uygulamakla görevlidir ve 58 üyeden oluşur. UNESCO Yürütme Kurulu'nda Türkiye'yi farklı tarihlerde Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Kutsi Tecer ve Erdal İnönü gibi isimler temsil etmiştir. Türkiye'nin Paris'te UNESCO nezdinde bir daimi temsilciliği bulunmaktadır. 

UNESCO'nun "Dünya Miras Listesi" olarak isimlendirdiği bir uygulaması vardır. Bu listede Türkiye'den de çeşitli yerler yer almaktadır. 

Lozan Antlaşması'nda Türkiye Lehine Çözülen Konular


Lozan Barış Antlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalandı ve 23 Ağustos 1923'te TBMM tarafından onaylandı. 

Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye lehine çözümlenen konular şunlardır:

Kapitülasyonlar: Lozan Antlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti zamanında yabancı devletlere verilen her türlü kapitülasyon kaldırılmıştır. Yalnız 1929 yılına kadar mevcut gümrük rejimi korunacaktı. Böylece ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmış oldu. 

Azınlıklar: Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi.  

Yabancı Okullar: Türkiye'de faaliyet gösteren tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve denetimleri Türk müfettişler tarafından gerçekleştirilecektir. 

İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u Boşaltması: Lozan Barış Antlaşması ile birlikte İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da bulunan kuvvetleri 2 Ekim 1923 tarihinde bir törenle İstanbul'u terk ettiler. 

Ermenistan Devleti'nin Kurulmasının Önününe Geçilmesi: Sevr Antlaşması'na göre Doğu'da bir Ermeni devletinin kurulması planlanmaktaydı. Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla bu planın gerçekleştirilmesine izin verilmedi ve Doğu'da Ermeni devleti kurulmadı.

Osmanlı Devleti'nin Borçları: Türkiye, Osmanlı Devleti'nden kalan 140 milyon akçe borcu 87 milyon akçeye indirmeyi başardı. Bu borcun taksitler halinde ödenmesi kabul edildi. Böylece Duyun-u Umumiye İdaresi büyük ölçüde ortadan kaldırılmış oldu. Bundan sonra sadece borçların paylaştırılması işlevini yerine getirdi. Osmanlı Devleti'nden kalan borçların son taksiti 1954 yılında ödendi. 

Mikroekonomi ve Makroekonomi Nedir? Arasındaki Farklar


Mikroekonomi: Birey, aile ve işletmeler gibi küçük ekonomik birimlerin kararlarını inceleyen bir teoridir. Burada tüketicilerin fayda maksimizasyonunu, firmaların ise kar maksimizasyonunu nasıl sağladığı analiz edilir. Analizde tek bir tüketici ve firma alınır. 

Küçük ekonomik birimlerin kararlarını konu alan mikro ekonomi, refah ve değer teorilerinden oluşmaktadır. (Mikroekonomi= Değer Teorisi + Refah Teorisi) Buradaki değer teorisi ise üretici, fiyat ve bölüşüm teorilerinden meydana gelmektedir. 

Mikroekonomi, bir ekonomide fiyatlar nasıl oluşmaktadır ve nasıl değişmektedir, tüketicilerin ve üreticilerin fiyat oluşumundaki etkinlikleri nedir gibi soruların cevapları ile uğraşmaktadır. 

Mikroekonomi teorisine ilişkin ilk kitap, 1890 yılında Alfred Marshall'ın yazdığı "Ekonominin İlkeleri" kitabıdır.   

Makroekonomi: Ekonomiyi bir bütün olarak ele alır. Ekonomideki toplam gelir, toplam tüketim, toplam yatırım, istihdam düzeyi, fiyatlar genel düzeyi vs. gibi konular analiz edilir. Temel amacı fiyat istikrarının, tam istihdamın ve ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağının incelenmesidir. 

Makroekonomi, 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin ardından ortaya çıkmıştır. Makroekomi teorisine ilişkin ilk kitap, 1936 yılında John Maynard Keynes'in yazdığı "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" kitabıdır.

Keynes, yaşanan krizin mevcut mikro analizle açıklanamayacağını belirtmiş ve yeni bir çerçeve oluşturmuştur. 

İnstagram Takipçi Satın Al ve Takipçilerini Arttır


İnstagram sayfalarının sosyal medyada kullanılırlığı gün geçtikçe artmaktadır. Bu hem kişisel hesapları için hem de kurumsal hesaplar için geçerlidir. Firmalar tanınırlıklarını arttırmak için sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanırlar. Günümüzde internet reklamcılığının üst düzeyde olduğunu düşünürsek bu zorunluluk haline gelmiştir. İnstagram takipçi satın al uygulamaları ile firmalar İnstagram hesabındaki tanınırlıklarını arttırmak isterler.

Kurumsal ve kişisel firmalar, İnstagram profillerinin en iyi şekilde yönetilmesini isterler. Sorunlara çözüm bulunması ve marka değerinin arttırılması firmalar için oldukça önemlidir. Takipçi satın al ve bu alınan takipçiler ile birlikte tanınılırlığını arttır metodu internet reklamı açısından oldukça önemlidir. İnstagram kullanılabilirlik açısından oldukça rahat olduğu için kurumsal firmalar tarafından oldukça rağbet görürler. 

Nasıl Takipçi Satın Alınır?

Sosyal medyanın en önemli sitelerinin başında gelen İnstagram, fotoğraf paylaşma mecrasıdır. İnstagram takipçi sayısı ile kişiler hedeflerini yükseltmeye çalışırlar. Örnek olarak bir kişi internette fenomen olmak istiyorsa sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanması gerekir. Günümüzde en çok kullanılan ve en çok rağbet gören sosyal medya aracının İnstagram olduğunu düşünürsek, fenomen olmak isteyen kişinin İnstagram hesabını aktif bir şekilde kullanması gerektiğini anlayabiliriz. İnstagram takipçi sayısı ne kadar fazla ise kişi o kadar çok sayıda hesap tarafından takip ediliyor demektir. Bu da kişinin fenomen olması yolunda önemli bir adımdır. 

Bu noktada İnstagram takipçi satışı yapan kişiler devreye girer. İnstagram takipçi satışı herkese güvenilebilir bir alan değildir. Bazı kişilerin İnstagram takipçi satışını bahane ederek dolandırıcılık yaptıkları bilinen bir gerçektir. Bu noktada güvenilir kişiler ile ticaret yapmak gerektiği gerçeği ortaya çıkar. Güvenilir bir şekilde takipçi satışı yapan kurum ve kuruluşlar iyi bir araştırma sonrası bulunabilir. Referansı olan kuruluşları tercih etmek daha mantıklı olacaktır. Özellikle sizden hesap şifrenizi, kişisel bilginizi isteyen kuruluşlara kesinlikle inanmayın. İnstagram takipçi satışı işlemi için kişisel bilgilerin bilinmesine gerek yoktur. Güvenli bir şekilde takipçi gönderimi yapan şirketlerden takipçi satın almak gerekir. Takipçi satın al işlemi ile kişisel profil sayfalarında ve kurumların resmi sayfalarında takipçi sayısını arttırarak daha fazla kişiye ulaşmak mümkün hale gelir.  Bu işlem  sosyal medyada tanınırlığı arttırmak açısından oldukça önemlidir.

Kimler Takipçi Satın Alıyor?

Birçok dizi oyuncusu, köşe yazarı, tanınmış kişiler, butik mağazalar, sanatçılar vb. kişiler takipçi satın al işlemini gerçekleştirerek takipçi sayısını arttırmaktadır. Bu kişilerin takipçi satın aldıkları firmalarla çalışmak doğru olacaktır. Referansları bol olan ve tanıdık kişilerle çalışmak her zaman daha mantıklı bir seçimdir. Kaliteli ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan İnstagram takipçisi satışı yapan kurumlarla ilgileniyorsanız internette iyi bir araştırma yapmanız gerekmektedir.

Dünya üzerinde yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan İnstagram son yılların en popüler son medya aracı konumunda. Akıllı telefon uygulaması olan İnstagramın en büyük özelliği ise akılda kalıcı ve etkileyici görseller ile birlikte etkileşim bırakmasıdır. Bu nedenle kurumsal firmalar İnstagram hesaplarını aktif olarak kullanmayı terci eder. İnstagram takipçi satın al ve bunu bir araç olarak diye düşünün sosyal medya yöneticileri her zaman karlı çıkmaktadır. İnstagram üzerinden yapılan paylaşımlar anında diğer kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Bu yönü ile oldukça talep gören bir uygulama haline gelen İnstagramda kişilerin takipçi sayıları ile tanınırlığı aynı oranda olmaktadır. Bu nedenle takipçi satın al işlemi yapan bir çok ünlü kişi sosyal medya alanında kendini unutturmamak için çaba harcalar. 

21 Nisan 2017 Cuma

Aktek Maltepe Klima Servisi

     Klima servisi    0216 383 9878Klimanızın düzenli ve performanslı çalışması için yılda en az 1 kez düzenli bakıma ihtiyaç duymaktadır.  Bakımları yapılan klimalar daha az enerji ile daha fazla performans sergileyerek ısıtma ve soğutma işlemlerinde sizi memnun ederler. 

Aktek DMR firmamız 2009 yılından bugüne maltepe klima servisi başta olmak üzere kartal klima servisi ve İstanbul Anadolu Yakası tüm semtlerinde klimanız ve markası ne olursa olsun ve klima ile ilgili yaşadığınız sorun ne olursa olsun aynı gün yerinde tamir bakım ve onarım hizmeti verilmekte ve klimanız ilk günkü çalışır durumunda size teslim edilmektedir. 

Klima servisi hizmetlerimizden yararlanmak için  0216 383 9878 nolu telefonumuzu arayarak veya info@aktekelektromekanik.com adresine mail atarak servis talebinde bulunabilirsiniz. 

Web sitemiz: http://www.aktekelektromekanik.com

Yararlı Cemiyetler Hakkında Kısa Bilgi

Yararlı Cemiyetler
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

2 Aralık 1918 tarihinde Edirne'de kurulmuştur. Cemiyetin amacı, Doğu Trakya'nın Rumlar tarafından işgalini önlemektir. Ayrıca Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etmiştir. Cemiyet, Osmanlı Devleti'nin yıkılması halinde yeni bir Türk devleti kurmayı da amaçlamıştır.

Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Cemiyet ilk önce İstanbul'da kurulmuş, daha sonra ise merkezini Erzurum'a taşımıştır. Cemiyetin amacı, Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmasını engellemekti. Bu cemiyette Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi Milli Mücadele liderleri de yer almıştır. 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti

İzmir'in yakın bir zamanda Yunanlılara verileceği haber alınması üzerine kurulmuştur. Batı Anadolu'daki nüfusun çoğunluğunun Türklerin oluşturduğunu dünyaya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır. Daha sonra adını değiştirmiş ve İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti olmuştur. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'inin düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır. 

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti'nin kurulmasına engel olmak için kurulmuştur.

Kilikyalılar Cemiyeti

Merkezi Adana'da bulunan Kilikyalılar Cemiyeti'nin kuruluş amacı Adana ve çevresinin Türk topraklarını olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaktı. Bölge üzerinde emelleri olan Fransız ve Ermenilere karşı savunma amaçlamışlardır. 

Milli Kongre Cemiyeti

İstanbul'da kurulmuştur ve mücadelesini basın yoluyla yürütmüştür. Çeşitli dillerde yayınlar çıkarmışlar ve Türklere yönelik haksız propagandalara karşı mücadele etmişlerdir.

Kars İslam Şurası

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından kurulan ilk yararlı cemiyettir. Ermenilere karşı mücadele etmişlerdir. 

Milli Karakol Cemiyeti

Faaliyetlerini gizli yürüten Milli Karakol Cemiyeti, İstanbul'dan Anadolu'ya çok sayıda silah sevkıyatı yapmıştır. 

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Sivas merkezli kurulan cemiyet, işgallere karşı halk ayaklanmasını sağlamak için çeşitli protesto mitingleri düzenlemiştir. 

Milli Müdafaa (Mim Mim) Grubu

İstanbul'dan Anadolu'ya çok sayıda Milli Mücadele taraftarının ve cephanenin geçmesini sağlamıştır. Ayrıca Anadolu'ya önemli istihbarat bilgileri göndermiştir.