20 Mart 2015 Cuma

Asya Hun Devleti Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet


  • Asya Hun Devleti, tarihte bilinen ilk büyük Türk Devletidir. Devletin merkezi Ötüken'dir. 
  • Hükümdarları Yabgu diye anılıyordu. Yabgu adı, imparatorluğun daha sonraki dönemlerinde Kağan ve Hakan biçimine dönüştü. Tarihte bilinen en eski Hun Yabgusu Teoman'dır.
  • Teoman'dan sonra yerine oğlu Mete geçti. Asya Hunları en güçlü dönemlerini Mete zamanında yaşadı. Mete, büyük atlı gruplarını disiplinli bir ordu haline getirerek düzensiz savaş tekniğini yeni yöntemlerle örgütledi.
  • Çinleri mağlup ederek vergiye bağlayan Mete, Türklerin kalabalık Çin nüfusu içinde eriyeceğinden endişe ettiğinden Çin'e yerleşme politikası takip etmemiştir. 
  • Hunlar, ordunun milli yapısını korumaya çalışmışlar ve orduda yabancı topluluklardan faydalanmamışlardır. Her Türk erkeği asker sayılıyordu ve askeri eğitime tabi tutuluyordu.
  • Hunlar, Çin'e çok sayıda saldırı düzenledi. Çinliler bu saldırılara karşı 2200 km uzunluğundaki Çin Seddi'ni inşa ettiler. 
  • Mete'nin ölümünden sonra zayıflayan Hunlar, Doğu Hun İmparatorluğu ve Batı Hun İmparatorluğu olarak parçalanmışlardır. 
  • Yabgu, Kağan, Han diye anılan liderlerin yanında bir de Büyük Kurultay denilen bir meclis vardı. 1 yorum: